Tot en met 31 december 2020

Tijdelijke extra subsidie op betere isolatie , zoals HR++ glas.
(SEEH Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis) 

Corona  brengt veel onzekerheden met zich mee, ook financiële. Om u hierin tegemoet te komen heeft de overheid besloten om de subsidie op isolatie tijdelijk te verhogen. Als u twee (of meer) isolerende maatregelen neemt na 1 juni en voor 31 december 2020 kunt u tot ongeveer 30% van de investeringskosten terug krijgen middels de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

SEEH voor particuliere woningeigenaren:
Particuliere woningeigenaren die minimaal 2 isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 komen in aanmerking voor een verhoogd subsidiebedrag.

SEEH voor VvE:
VvE’s die na 1 juni 2020 een aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen, krijgen subsidie met het verhoogde tarief. 
Dit omdat de VvE’s hun aanvraag indienen vóór verbetering van hun gebouw.

De overige voorwaarden blijven voor beide SEEH-subsidieregelingen ongewijzigd.

Zie : www.rvo.nl/seeh

Belangrijk is ook dat aanvragen uiterlijk op 31 december 2020 worden ingediend om in aanmerking te komen voor deze subsidieverhoging.