Kwaliteit

Kwaliteit is voor Remco het nakomen van de gemaakte afspraken.

Pas als de klant vindt dat het geleverde product in overeenstemming is

met wat hij wilde, is hij tevreden en is de kwaliteit goed.

Kwaliteit is essentieel voor succes op lange termijn.